Tarieven

  • Uurtarief redactiewerk: minimaal € 25.-
  • Uurtarief (her)schrijven tekst: minimaal € 35.-

De uiteindelijke hoogte van beide tarieven is afhankelijk van de werkbelasting. Het definitieve tarief wordt na ontvangst van de tekst – die geheel vrijblijvend via thatswright@tele2.nl kan worden toegezonden – in gezamenlijk overleg vastgesteld. Eventueel kan een klein contract worden opgesteld.