Over mij

Filosoof

Mijn naam is Hans Clement. Ik ben in 1968 geboren in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Nog steeds woon ik met heel veel plezier in diezelfde stad. Ik ben duidelijk verknocht aan de door BLØF zo terecht bezongen Zeeuwse kust. En eigenlijk ook aan de filosofie. Het aardige van goed filosoferen, is dat het je gedachten ordent. Het verheldert. Je hoeft niet meteen allerlei antwoorden te krijgen. Het is al een hele kunst, als je de juiste vragen kunt formuleren, als je een moeilijk probleem in begrijpelijke taal aan jezelf en anderen kunt uitleggen. En daarvoor leent de filosofie zich uitstekend, want wie helder denkt die spreekt en schrijft ook helder!

Low Budget

Vergeleken met anderen bied ik redactionele hulp aan tegen een relatief laag tarief. Ook daar zit een filosofie achter: studenten zijn niet rijk. Althans de meeste niet. Althans materieel gezien niet. Hun geestelijke rijkdom daarentegen is juist groot en verdient dus een kader dat logisch en taalkundig verantwoord is. Ik wil hen daarbij helpen. Tegen een schappelijke prijs. Uiteraard versterkt dat tegelijk mijn concurrentiepositie als scriptiebegeleider. En gelukkig maar: filosofen namelijk zijn óók niet rijk.

Opleiding

Ik heb een academische achtergrond, heb zowel theologie als filosofie gestudeerd, en wel aan de universiteiten van Leiden, Tilburg, Utrecht en Nijmegen. Ik ben als filosoof afgestudeerd. Daarin ben ik vervolgens gepromoveerd onder begeleiding van prof. dr. P.H.A.I. Jonkers. Het belangrijkste thema van mijn denken is de metafysica, meer bepaald de filosofische vraag naar God.

Arbeidsverleden

Nog een paar woorden over mijn ‘vorig leven’. Meer dan 15 jaar ben ik als ambtenaar werkzaam geweest bij een grote, culturele instelling. Tijdens die periode heb ik mij in allerlei maatschappelijke thema’s verdiept. Ook toen behoorde het schrijven van teksten tot mijn takenpakket. Daarvan getuigen onder meer de encyclopedische lemma’s die je bij mijn publicaties kunt vinden.